CTC

De CTC WaterHeater, de warmtepompboiler van Scandinavische kwaliteit met de beste isolatie op de markt.
Warmtepompen hebben slechts geringe impact op het milieu vergeleken met fossiele brandstoffen. Warmtepompen gebruiken een hernieuwbare en bovendien eindeloze bron van energie.


Types warmtepompen

lucht water
Lucht/water
Deze warmtepompen maken gebruik van buitenlucht als onuitputtelijke warmtebron. Zelfs koude lucht bevat voldoende energie om het koelmiddel te laten verdampen. Bij dit type toestellen zijn geen grondboringen of graafwerken nodig.


Bodem/water - Horizontaal

Zonne-energie wordt opgeslagen in de grond. Door een leidingnet op vorstvrije diepte te plaatsen kunnen we die energie absorberen. Deze energie verdampt het koelmiddel in onze warmtepomp.
warmtepomp verticaal
Bodem/water - Verticaal

Hoe dieper in de grond, hoe minder de temperatuur varieert. Boring kunnen tussen 50 tot 150m diep zijn, afhankelijk van het nodige vermogen en de geologische condities. Een collector buis gevuld met pekelwater wordt in het boorgat geplaatst.CTC EcoHeat 400 (download pdf )
Bodem / water warmtepompen - EcoPart 406 - 417 (download pdf )