Gasketel met vermogen groter of gelijk aan 20 KWTweejaarlijks
onderhoud door erkend technicus gasvormige brandstoffen G1/G2.

Het reinigen en controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden.