Climate for life

Het milieu en de energievoorraad hebben al jaren de politieke aandacht, omdat de voorraad traditionele energiebronnen, zoals aardolie en aardgas, afneemt en de hoeveelheid CO2 toeneemt. Om deze ontwikkeling bij te sturen is de energiemarkt volop in beweging met de gemeenschappelijke ambitie: het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en volledig overstappen naar duurzame energie. Daarom verschuift het accent naar duurzaam gewonnen elektriciteit, wat op de lange termijn resulteert in een ‘all-electric society’.

Vandaag de dag is duurzaam ook een onvermijdelijk thema voor de consument en het bedrijfsleven. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Denk maar eens aan de energielabels op woningen en aan subsidies op duurzame investeringen. Iedereen wordt gestimuleerd om onze energiebronnen bewuster, langduriger én duurzamer te gebruiken. Niet alleen de consument. Ook installateurs, woningcorporaties, architecten en andere participanten in de woningbouw.

Parallel groeit echter ook de vraag naar comfort. Helaas wordt comfort echter te vaak gecreëerd door middelen die energie kosten. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel en gezond binnenklimaat én een lager of zelfs geen energieverbruik fascineert ons. Comfort in de leefomgeving mag niet langer worden geleverd zonder dat er over duurzaamheid wordt nagedacht. De combinatie is onze uitdaging!

Dit alles komt samen in onze slogan: Climate for life.

itho daalderop - climate for life -