Polyfosfaat

Opticalc de optimale bescherming tegen kalk en roest

Heb je reeds een zoutontharder staan, dan hoef je die zeker niet de deur te wijzen. De Opticalc in combinatie met een zoutontharder is perfect mogelijk. Plaats de Opticalc steeds vlak na de zoutontharder.

Hierdoor zorg je voor bescherming tegen corrosie (wat de zoutontharder niet doet) en kan je bovendien je ontharder zo afstellen dat hij minder zout verbruikt om hetzelfde effect te hebben.

Hoe werkt het?

Precieze dosering.

Via het unieke doseringssysteem in de Opticalc patroon, wordt er een gecontroleerde en precieze fosfaatdosering van gemiddeld 3 mg/l toegevoegd aan het water. De toegevoegde fosfaatmineralen gaan op natuurlijke wijze verbinden met de aanwezige calcium - en magnesiummineralen waardoor dezen zich bij opwarming niet meer kunnen ontwikkelen tot kalkkristallen. Hierdoor wordt schadelijke kalkaanslag voorkomen.

Extra bescherming tegen corrosie

Ook tegen corrosie vormen deze fosfaatmineralen een ideale bescherming. De mineralen vormen een dunne beschermingsfilm langs de binnenkant van de waterleidingen en boilers en op verwarmingselementen. Deze beschermingslaag voorkomt de vorming van corrosie en bijgevolg ook mogelijke loodcontaminatie.

BESCHERM JE VANDAAG NOG TEGEN KALKSCHADE EN BESPAAR ENERGIE !

40% van het water dat we verbruiken wordt verwarmd en dit vraagt veel van onze sanitaire installaties. Kalkaanslag en corrosie zorgen voor heel wat schade aan waterleidingen en toestellen. Wat veel mensen niet beseffen is dat hierdoor de verwarmingsketel te kampen heeft met rendementsverlies en dus hogere energiekosten. Je tijdig en optimaal beschermen tegen kalkaanslag is dus aangeraden.