Regenwater

De voordelen van het gebruik van regenwater

Onze partner

Onze ambitie is het leveren en plaatsen van systemen ten behoeve van decentraal milieuverantwoord watermanagement om de kwaliteit van water te verbeteren, het regenwater te gebruiken en overstromingen te voorkomen.

Met en voor onze klant willen we met GEP komen tot een duurzaam, veilig en brongericht watersysteem met de beste verhouding tussen prijs, milieu en besparing.

Zo willen we het afkoppelen en gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen.

Meer info, bekijk deze site

https://www.regenwater.com/

Het is nu 3 jaar dat wij een systeem hebben laten installeren, en wij zijn nog altijd blij en tevreden van onze aankoop tot op de dag van vandaag.

Softena systeem
Advies over drinkwater filters